Ana Sayfa  |   İletişim   |   Banka Hesap Numaraları   |  
Ana sayfaya gitmek için tıklayınız
 
» MENÜ
   ATATÜRK KÖŞESİ


   ÜYELİK FORMU


   YÖNETİM KURULU


   KADIN KOMİSYONU


   GENÇLİK KOMİSYONU


   KADIN KOMİSYONU GEZİLERİ


   FAALİYETLERİMİZ


   RUMELİ MÜZİKLERİ


   BALKANLAR


   GÖREV YAPMIŞ YÖNETİM KURULLARI


   DENETİM KURULU


   TÜZÜK


   E-DEVLET LİNKLERİ


 » ÜYE GİRİŞ BÖLÜMÜ
Kullanıcı Adınız :
 
Şifreniz :
 
             
Yeni Kayıt -  Şifremi Unuttum
 » EN SON VEFAT DUYURULARI
» 01.06.2024 / Sadiye Yurdakul Vefat
» 31.05.2024 / Fikret Keskin Vefat
» 21.05.2024 / Mürvet Şentürk Vefat
» 07.05.2024 / Melahat Derinkesici Vefat
» 19.04.2024 / Saliha Gündoğdu Akman Vefat
Tüm Vefat İlanları »»
 » HAFTANIN YAZISI
Hasan Yeniciler
» Değerli Üyelerimiz
Yazarın Tüm Yazıları »»
 » İLAN PANOSU
    İlanlara Bakın

İlan Ekleyin
 » ZİYARETÇİ DEFTERİ
    Defteri Okuyunuz

Deftere Yazınız
 » HAVA DURUMU
     
 » GÜZEL SÖZ
Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa....
Mevlana
 » GÜNÜN FIKRASI
Hanimin biri hizmetçisini cağırdı. -Fatma, kızım göruyor musun, bu konsolun üstündeki toza ismimi yazabiliyorum. Hizmetçi içini çekti : -Ah hanım, bilgili olmak ne iyi şey...
 

TÜZÜK-Eyupsultan Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 » TÜZÜK

 

 

 YENİ TÜZÜK (29 Nisan 2023)

Eyüpsultan Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tüzüğü

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Esaslar

KURULUŞ VE GAYE

 

Madde 1

Kurumun adı ve merkezi

Kurumun adı, Eyüpsultan Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'dir.

Kısaltılmış olarak, E.R.T.K.Y.D şeklinde yazılır. Şubemiz yoktur.

Kurumun merkezi: İstanbul

(Yönetim Kurulu kararı ile adres değişikliği yapılabilir.)

 

Kurumun amacı ve çalışma konuları

Eyüpsultan Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,Türk Tarihinde Rumeli Beylerbeyi adını taşıyan ülkelerden Ulusal sınırlarımız ıçıne gelen Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki bilaistisna Türk vatandaşlarının imkan dahilinde maddi, manevi ve kültürel ihtiyaçlarını aşağıdaki şekil ve surette düzenler.

 

a) İlgili makamlarla işbirliği :

Hemşehrilerimizin göç vitiresini hafifletir. Vatana geldiklerinde ilk yardımı sunar , müstahsil duruma gelmelerine yardım eder.Bunlara mümasil bütün meşru istek ve ihtiyaçlarini bir bütün halinde inceleyerek ilgili makamlarla işbirligi yapar, hükümet katinda teşebbüste bulunur.

 

b)Maddi yardım

1- Öğrenimi teşvik için okula giden yoksul ve çalışkan çocuklara giyim eşyası ,kitap ve her türlü okul gereçleri yardımı yapar e- Üniversite veya yüksek bir okula giden ve sınıfta kalmayan talebelere eğitim yardımları yapar ,para veya burs verir,yüksek başari gösterenlere ödül verir yurtlar açar.

2-Yardıma muhtaç ailelere yiyecek,giyecek veya para yardımı yapar.Her türlü felaket neticesinde zarar gören şahıslara yardım elini uzatır.Sermayesini kaybetmiş veya iş yerini kapama durumuna düşmüş olanlara yeniden iş kuranlara sermaye yardımı yapar veya işyerini kapatma durumuna düşmüş olanlara yeniden iş kuranlara sermaye yardımları yapar.

3-Yoksul çocukların sünnetlerini yerine getirir.  

4-Muhtaç olanların cenazelerinin kaldırılmaına yardım eder.

 

c)Sağlık yardımı:

1-)Dernekte veya lokallerde hamiyetli doktorlarımızın muayenehanelerinde muhtaç hastalara muayne ve teşhis yardımında bulunur.

2-Hastanelerde tedavi gerektiren hallerde ilgililerle temas eder ve muhtaç hastaların tedavisini sağlar.

3-İlaç yardımı yapar.

4-Derneğin merkezinde veya lokallerinde tam teşeküllü polikliniğin bir an önce kurulmasına veya teminin çalışır.

 

ç)Kültür yardımı:

1-Kurumun merkezinde ve lokallerinde gerekirse civardaki okul salonlarından da faydalanarak halka okluma yazma Türkçe,yabancı dil,muhasebe,mesleki ve öğrencilerin başarı gösteremedikleri derslerden kurslar,Rumeli Halk Türküleri,Türk Sanat Müziği ve folklor çalışmaları düzenler ve halka sunar.

2-İçtimai,iktisadi,tarihi ve özellikle Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili konularda aydınlatıcı ilmi konferanslar ve herhangi bir sahada başarı göstermiş hemşehrilerimizin tecrübelerinden faydalanmak üzere sohbet toplantıları düzenler.

3-Gerek merkezde gerekse lokallerde üyelerin faydalanacağı kitaplık ve okuma salonunun teminine çalışır.

4-Rumeli Türklerinin folkloruna,örf ve adetlerine halk oyunlarını,türkü,masal,fıkra,atalar sözü,bilmece,tekerleme,efsane gibi varlıkalrı incelemeye ve yaratmaya çalışır.Rumeli’deki Türk Sanatı ve Tarihi Eserler,şahıs ve kurumları inceler.

5-Türk Ulusuna hizmet etmiş büyükler için törenler tertipler.

6-Rumeli Türk Kadın ve sanatçılarını el işleri ile resim,heykeltıraşlık gibi sanat dallarındaki başarılı eserlerinde sergiler düzenler.

7-Edebi ve müzik müsamereleri,tanışma çayları,balo,iç ve dış geziler tertip eder,filmler gösterir,radyo için programlar ve tiyatro temsilleri hazırlar.

8-Edebiyatı teşvik gayesi ile özellikle Rumeli Türklerinin gerek terk ettikleri topraklarda,gerekse ana yurttaki yaşantı sorunlarını ele alan eserler için özel toplantılar düzenler ve ödüller verir.

9-Milli sporumuz olan güreş,binincilik,eskrim vs. ile futbol,basketbol,voleybol gibi yarış tertiplemeye çaba gösterir.

10-Bülten,broşür,dergi,kitap ve diger neşriyatta bulunur.

 

d)Kamu yararına çalışmak:

Eyüpsultan Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbu faaliyetlerini layıkıyla yerine getirebilmesi ve ulusal birlik ile vatanın kalkınmasına daha iyi hizmet edebilmesi için Eyüpsultan ilçesinin uygun yerlerinde lokal teminine ve kurumun kamu yararına derneklerden sayılması için çalışır.

 

Madde 3:

Türkiye’nin ve Türk Ulusunun yüksek menfaatlerine ve Anayasa ile kabul edilmiş olan rejime aykırı yol tutmuş olanlar E.R.T.K.Y.D.’ne üye olamaz.

Madde 4 :

Demek merkezine bağlı olmak sureti ile lokal açılabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Madde5 :

Eyüpsultan Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin iki türlü üyesi vardır.Asil üye ve Fahri üye.

 

Madde 6 :

Dernek tüzüğünün 2. maddesindeki çalışma alanını ve konularını benimseyip maddi ve manevi müzaherette bulunabilecek,medeni haklara sahip 18 yaşını bitirmiş her T.C. vatandaşı bu kuruluşa üye olabilir. Ancak 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler orta okul ve orta öğretim öğrencileri bu derneğe üye olamazlar.

 

Madde 7 :

Bu kuruluşun gösterdigi amaca maddi ve manevi yardimda bulunan her Türk vatandaşina Yönetim Kurlu teklifi ve Genel Kurul karari ile fahri üyelik verilir.Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

Madde 8 :

Asil üyeliğe kabul

Talibin müracaatı, Yönetim veya Denetleme,onur kurullarından en az iki üyenin tanıtması ve yönetim kurulunun kararı ile kabul edilir, Kabul veya red keyfiyeti en çok otuz gün içinde karara bağlanıp, müracaat sahibine yazılı olarak duyurulur.

 

Madde 9 :

Üyelikten çıkma

Hiç kimse demekte üye kalmaya zorlanamaz.

 

Madde 10 :

Üyelikten çıkarılma

Derneğe üye olma hakkını kabul edenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların takip eden ilk Genel Kurula itiraz hakları vardır.

 

Madde 11 :

Üyelerin hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardir.Asil üyeler oyunu kendileri bizzat kullanırlar. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Madde.12:

İstifa eden,çıkarılan veya ölen üyenin varisleri, kuruluşun malları veya vermiş olduğu aidat ve teberrular üzerinde hiçbir hak talep edemezler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Derneğin Organları

 

Madde13 :

1-Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu, ,

3- Denetleme Kurulu,

 

Madde 14 :

1.Genel Kurul

Genel Kurul ,derneğin asil üyelerinden kurulur.Fahri üyeler, genel kurula oy hakkına sahip olmamak kaydıyla katılabilirler.

 

Madde15 :

Genel KuruI Toplantıları

 Genel Kurul, üç yılda bir Nisan ayında toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul Yönetim veya dernek üyelerinin beşte birinin azılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim Kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

Madde 16 :

Çağrı usulü

Genel kurulda oy hakkına sahip asil üyeleri gösterir listenin yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp tespit edilmesi ile yapılır.Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek üzere toplantıya çağırır. Bu çağında, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı günü ile İkinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün,saat ve yer ile toplantının gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce,mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir;liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre mahallinin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde17 :

Toplantı yeri

Genel Kurulun toplantı yeri dernek merkezinin bulunduğu ildir.Bu yerden başka bir ilde Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul toplantısı yapılabilir.

 

Madde 18

Toplantı yeter sayısı

Genel Kurul,Derneğin asil üyelerinin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı,Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katı olamaz.

 

Madde 19

Toplantının yapılış usulü

Dernek Genel Kurul toplantıları,ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki 'amirliğine bildirilen gün,saat ve yerde yapılır.Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler.Tüzüğün 19. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Hükümet Komiserinin toplantı gelmemiş olması,toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan ve as başkan ve iki katip seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.Toplantı sonunda,bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

Madde20 :

Toplantıda görüşülecek konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde21

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara baglanir.

 

1.Dernek organlarının seçilmesi,

2. Demek tüzüğünün değiştirilmesi,

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi, 

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5. Dernek için gerekli taşinmaz mallarin satin alinmasi veya değiştirilerek kabul edilmesi,

6. Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,

7. Derneğin feshedilmesi,

8. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 22 :

Genel Kurulda oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri gizli oy açık tasnif olarak belirlenir.Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Diğer kararlarda yapılacak açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzük değişikliği için gerekli nisap 2/3’tür. Diğer hususlarda geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile karar alınır.

Madde23 :

2.Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu 15 asil üye, 15 yedek üye olarak genel kurul tarafıdan iki yıllık süre için gizli oyla seçilir.Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapmak ve gelecek döneme ait,bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak Yönetim Kurulı 1 başkan,bir ikinci başkan,1 sekreter,1 sayman,1 veznedar ve 10 müşavir üye ile faliyette bulunur.Yönetim Kurulu bu vazife taksimini seçimlerden müteakip yapacağı ilk toplantıda açık veya gizli oyla yapar.Yöenetim Kurulu ayda en az bir defa dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belli gün ve saatte çagirşiz toplanır.Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.Kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Görev Yetkileri

a)Başkan: Yetki belgelerinin çikarilmasi ve resmi kurumlarla temasi derneğine mühür kaşe ve defterlerin korunmasından Genel kurul toplantılarının takibi gazete ilanın verilmesi resmi müracatların yapılması yıllık beyannamelerin verilmesi yönetim kurulu toplantılarının en az ayda bir kez yapılmasını saglamakla sorumludur.

b)İkinci Başkan:Başkan olmadığı zamanlarda başkanın yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

c)Sekreter:Derneğin karar defteri resmi idarelerle yazışması süresi içersinde defter noter tastiklerinin yapılmasından sorumludur.

d)Veznedar:Derneğin gelir gider defterlerinin tutulması banka hesaplarının takibi ive resmi idarelere verilecek hesaplardan sorumludur. Defterlerin muntazam tutulması makbuzların usule uygun tanzim ve saklanmasından sorumludur.

 

Madde24:

Yönetim Kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.Çağrının yapılması halinde Dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Madde 25 :

3. Derneğin iç denetimi ve denetleme kurulu

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için asil üyeler arasından üç asil ve üç yedek üyenin gizli oyla seçilmesi ile teşkil olunur.Denetlemeye katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine Genel kurulda yerine alınan üyelerden en çok oy alan üye alınarak keyfiyet bir kararla Yönetim Kuruluna bir yazıyla vazifeye çağırılmak suretiyle üyeye bildirilir.

Görevleri

a) Kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar.

b) Bu kurul denetleme görevini yasa ve dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

c)Yönetim Kurulunun çalışmalarını gelir gider masraflarını inceler tüzük ve mevzuat dışı göreceği hususlar hakkında yönetim kurulunu uyarır.

d) Denetlemeleri sonucu hazırladığı raporları genel kurula sunar.

e} Denetim görevini altı ayı geçmeyen sürelerle yapar ya kendiliğinden ya da yönetim kurulu veya asil üyelerin çağrısı üzerine toplanır.

 

Madde 26 :

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin soyadları,baba adları,doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Gelirler ve Giderler

Madde27 :

Derneğin gelirleri

Derneğin gelir kaynakları

ı-Üye aidatı

2- Dernekçe yapılan yayınlar, yemekli düzenlenecek geceler, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Bağışlar ve yardımlar

4- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerin uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.

 

Madde 28 :

Yıllık aidat miktarı

Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı 20 TL'dir ve her genel kurulda bir sonraki yılın aidatı tespit edilir.

 

Madde 29

Yardım kabul edilmeyecekler

Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardim kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

 

Madde 30

Defter ve kayıtlar

Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri usulüne uygun olarak tutar.

Madde 31

Gelir ve giderlerde usul

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır,giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi,özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa,dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak,bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği imzası bulunur.Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesı kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete,dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Madde 32

Ayni yardımların dağıtılış şekli

Ayni yardımlar Yönetim kurulunun tespit ettiği yardıma muhtaç kimselere imza mukabilinde veya yönetim kurulu üyelerinin imzalarını taşıyan umumi listelerle yapılır.

Madde 33

Tüzük değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurulun olağan veya olağanüstü yapacağı toplantısında yapılır.Tüzüğün 16. maddesine göre yapılacak olan bu toplantılarda dernek tüzüğündeki değişiklik teklifleri mevcudun en az 1/10'unun yazılı teklifi ile gündeme alınır.Tüzük üzerindeki değişikliklerle ilgili kararlar 34.maddede belirtilen şekil ile karar alınır. Tüzük değişikliği 5253 sayılı Dernekler kanunu hükümleri uyarınca ve süreleri içinde ilan ve yetkili makamlara bildirilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fesih ve tasfiye

Madde 34

Derneğin feshi genel olarak Medeni kanun hükümlerine tabidir. Şu kadar ki Derneğin kendi kendine feshe karar verebilmesi için işbu tüzüğe göre toplanacak Genel Kurul üyelerinin 2/3 lüzumu şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanması halinde üyeler tüzüğün 17. maddesine göre ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilir. Fesihten sonra yönetim kurulu tarafından teşkil edilecek tasfiye heyeti Derneğin menkul ve gayri menkullerini hükümet murakabesi altında paraya tahvil erek, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş borçlar varsa ödendikten sonra bakiyesi yine Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı Mehmetçik Vakfına verilir. Ancak derneğin borcu yoksa, bunların paraya çevrilmesine gerek yoktur.Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli hükümler

Madde35 :

Dernek tüzüğünün hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler kanunun hükümleri uygulanır.

 1)Ayhan Uygur                                     2) Turgut Altınay                     3) Hüseyin Yeniciler

  4) Hamdi Öztaş                                            5) Berk Ataker                         6) Ali Doğan

 7) Hasan Yeniciler                                 8) Şennur Luş                           9) Melek Tabak

 10) Reyhan Özen                                  11) Bayram Öztaş                    12) Ayhan Yanık

 13) Selahattin Üzümcü                         14) Kadir Öztaş                             15) Gökay Ergün

 

 

 

ESKİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Esaslar

 

KURULUŞ VE GAYE

 

Madde 1

Kurumun adı ve merkezi

Kurumun adı, Eyüp Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'dir.

Kısaltılmış olarak, E.R.T.K.Y.D şeklinde yazılır.Şubemiz yoktur.

Kurumun merkezi: İstanbul

(Yönetim Kurulu kararı ile adres değişikliği yapılabilir.)

 

Kurumun amacı ve çalışma konuları

Eyüp Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,Türk Tarihinde Rumeli Beylerbeyi adını taşıyan ülkelerden Ulusal sınırlarımız ıçıne gelen Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içindeki bilaistisna Türk vatandaşlarının imkan dahilinde maddi, manevi ve kültürel ihtiyaçlarını aşağıdaki şekil ve surette düzenler.

 

a) İlgili makamlarla işbirliği :

Hemşehrilerimizin göç vitiresini hafifletir. Vatana geldiklerinde ilk yardımı sunar , müstahsil duruma gelmelerine yardım eder.Bunlara mümasil bütün meşru istek ve ihtiyaçlarini bir bütün halinde inceleyerek ilgili makamlarla işbirligi yapar, hükümet katinda teşebbüste bulunur.

 

b)Maddi yardım

1- Öğrenimi teşvik için okula giden yoksul ve çalışkan çocuklara giyim eşyası ,kitap ve her türlü okul gereçleri yardımı yapar e- Üniversite veya yüksek bir okula giden ve sınıfta kalmayan talebelere eğitim yardımları yapar ,para veya burs verir,yüksek başari gösterenlere ödül verir yurtlar açar.

2-Yardıma muhtaç ailelere yiyecek,giyecek veya para yardımı yapar.Her türlü felaket neticesinde zarar gören şahıslara yardım elini uzatır.Sermayesini kaybetmiş veya iş yerini kapama durumuna düşmüş olanlara yeniden iş kuranlara sermaye yardımı yapar veya işyerini kapatma durumuna düşmüş olanlara yeniden iş kuranlara sermaye yardımları yapar.

3-Yoksul çocukların sünnetlerini yerine getirir

.

4-Muhtaç olanların cenazelerinin kaldırılmaına yardım eder.

 

c)Sağlık yardımı:

1-)Dernekte veya lokallerde hamiyetli doktorlarımızın muayenehanelerinde muhtaç hastalara muayne ve teşhis yardımında bulunur.

2-Hastanelerde tedavi gerektiren hallerde ilgililerle temas eder ve muhtaç hastaların tedavisini sağlar.

3-İlaç yardımı yapar.

4-Derneğin merkezinde veya lokallerinde tam teşeküllü polikliniğin bir an önce kurulmasına veya teminin çalışır.

 

ç)Kültür yardımı:

1-Kurumun merkezinde ve lokallerinde gerekirse civardaki okul salonlarından da faydalanarak halka okluma yazma Türkçe,yabancı dil,muhasebe,mesleki ve öğrencilerin başarı gösteremedikleri derslerden kurslar,Rumeli Halk Türküleri,Türk Sanat Müziği ve folklor çalışmaları düzenler ve halka sunar.

2-İçtimai,iktisadi,tarihi ve özellikle Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili konularda aydınlatıcı ilmi konferanslar ve herhangi bir sahada başarı göstermiş hemşehrilerimizin tecrübelerinden faydalanmak üzere sohbet toplantıları düzenler.

3-Gerek merkezde gerekse lokallerde üyelerin faydalanacağı kitaplık ve okuma salonunun teminine çalışır.

4-Rumeli Türklerinin folkloruna,örf ve adetlerine halk oyunlarını,türkü,masal,fıkra,atalar sözü,bilmece,tekerleme,efsane gibi varlıkalrı incelemeye ve yaratmaya çalışır.Rumeli’deki Türk Sanatı ve Tarihi Eserler,şahıs ve kurumları inceler.

5-Türk Ulusuna hizmet etmiş büyükler için törenler tertipler.

6-Rumeli Türk Kadın ve sanatçılarını el işleri ile resim,heykeltıraşlık gibi sanat dallarındaki başarılı eserlerinde sergiler düzenler.

7-Edebi ve müzik müsamereleri,tanışma çayları,balo,iç ve dış geziler tertip eder,filmler gösterir,radyo için programlar ve tiyatro temsilleri hazırlar.

8-Edebiyatı teşvik gayesi ile özellikle Rumeli Türklerinin gerek terk ettikleri topraklarda,gerekse ana yurttaki yaşantı sorunlarını ele alan eserler için özel toplantılar düzenler ve ödüller verir.

9-Milli sporumuz olan güreş,binincilik,eskrim vs. ile futbol,basketbol,voleybol gibi yarış tertiplemeye çaba gösterir.

10-Bülten,broşür,dergi,kitap ve diger neşriyatta bulunur.

 

 

d)Kamu yararına çalışmak:

Eyüp Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbu faaliyetlerini layıkıyla yerine getirebilmesi ve ulusal birlik ile vatanın kalkınmasına daha iyi hizmet edebilmesi için Eyüp ilçesinin uygun yerlerinde lokal teminine ve kurumun kamu yararına derneklerden sayılması için çalışır.

 

Madde 3:

Türkiye’nin ve Türk Ulusunun yüksek menfaatlerine ve Anayasa ile kabul edilmiş olan rejime aykırı yol tutmuş olanlar E.R.T.K.Y.D.’ne üye olamaz.

Madde 4 :

Demek merkezine bağlı olmak sureti ile lokal açılabilir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik

Madde5 :

Eyüp Rumeli Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin iki türlü üyesi vardır.Asil üye ve Fahri üye.

 

Madde 6 :

Dernek tüzüğünün 2. maddesindeki çalışma alanını ve konularını benimseyip maddi ve manevi müzaherette bulunabilecek,medeni haklara sahip 18 yaşını bitirmiş her T.C. vatandaşı bu kuruluşa üye olabilir. Ancak 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler orta okul ve orta öğretim öğrencileri bu derneğe üye olamazlar.

 

Madde 7 :

Bu kuruluşun gösterdigi amaca maddi ve manevi yardimda bulunan her Türk vatandaşina Yönetim Kurlu teklifi ve Genel Kurul karari ile fahri üyelik verilir.Fahri üyelerin seçme ve seçilme haklari yoktur.

 

 

Madde 8 :

Asil üyeliğe kabul

Talibin müracaatı, Yönetim veya Denetleme,onur kurullarından en az iki üyenin tanıtması ve yönetim kurulunun kararı ile kabul edilir, Kabul veya red keyfiyeti en çok otuz gün içinde karara bağlanıp, müracaat sahibine yazılı olarak duyurulur.

 

Madde 9 :

Üyelikten çıkma

Hiç kimse demekte üye kalmaya zorlanamaz.

 

Madde 10 :

Üyelikten çıkarılma

Derneğe üye olma hakkını kabul edenlerle, dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların takip eden ilk Genel Kurula itiraz hakları vardır.

 

Madde 11 :

Üyelerin hakları

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardir.Asil üyeler oyunu kendileri bizzat kullanırlar.Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Madde.12:

İstifa eden,çıkarılan veya ölen üyenin varisleri,kuruluşun malları veya vermiş olduğu aidat ve teberrular üzerinde hiçbir hak talep edemezler.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Derneğin Organları

 

Madde13 :

1-Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu, ,

3- Denetleme Kurulu,

 

Madde 14 :

1.Genel Kurul

Genel Kurul ,derneğin asil üyelerinden kurulur.Fahri üyeler, genel kurula oy hakkına sahip olmamak kaydıyla katılabilirler.

 

Madde15 :

Genel KuruI Toplantıları

 Genel Kurul,iki yılda bir Nisan ayında toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul Yönetim veya dernek üyelerinin beşte birinin azılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim Kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

Madde 16 :

Çağrı usulü

Genel kurulda oy hakkına sahip asil üyeleri gösterir listenin yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp tespit edilmesi ile yapılır.Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek üzere toplantıya çağırır. Bu çağında, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı günü ile İkinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün,saat ve yer ile toplantının gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce,mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir;liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre mahallinin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde17 :

Toplantı yeri

Genel Kurulun toplantı yeri dernek merkezinin bulunduğu ildir.Bu yerden başka bir ilde Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul toplantısı yapılabilir.

 

Madde 18

Toplantı yeter sayısı

Genel Kurul,Derneğin asil üyelerinin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı,Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katı olamaz.

 

Madde 19

Toplantının yapılış usulü

Dernek Genel Kurul toplantıları,ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki 'amirliğine bildirilen gün,saat ve yerde yapılır.Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler.Tüzüğün 19. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Hükümet Komiserinin toplantı gelmemiş olması,toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan ve as başkan ve iki katip seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.Toplantı sonunda,bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

Madde20 :

Toplantıda görüşülecek konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

Madde21

Genel Kurulun görev ve yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara baglanir.

 

1.Dernek organlarının seçilmesi,

 

 

2. Demek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi,

 

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

 

5. Dernek için gerekli taşinmaz mallarin satin alinmasi veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

7. Derneğin feshedilmesi,

 

6. Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,

 

8. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Madde 22 :

Genel Kurulda oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri gizli oy açık tasnif olarak belirlenir.Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Diğer kararlarda yapılacak açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzük değişikliği için gerekli nisap 2/3’tür. Diğer hususlarda geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile karar alınır.

 

Madde23 :

2.Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu 15 asil üye, 15 yedek üye olarak genel kurul tarafıdan iki yıllık süre için gizli oyla seçilir.Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

 

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

 

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapmak ve gelecek döneme ait,bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

3- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak Yönetim Kurulı 1 başkan,bir ikinci başkan,1 sekreter,1 sayman,1 veznedar ve 10 müşavir üye ile faliyette bulunur.Yönetim Kurulu bu vazife taksimini seçimlerden müteakip yapacağı ilk toplantıda açık veya gizli oyla yapar.Yöenetim Kurulu ayda en az bir defa dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı belli gün ve saatte çagirşiz toplanır.Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.Kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Görev Yetkileri

a)Başkan: Yetki belgelerinin çikarilmasi ve resmi kurumlarla temasi derneğine mühür kaşe ve defterlerin korunmasından Genel kurul toplantılarının takibi gazete ilanın verilmesi resmi müracatların yapılması yıllık beyannamelerin verilmesi yönetim kurulu toplantılarının en az ayda bir kez yapılmasını saglamakla sorumludur.

b)İkinci Başkan:Başkan olmadığı zamanlarda başkanın yetki ve sorumluluklarına sahiptir.

c)Sekreter:Derneğin karar defteri resmi idarelerle yazışması süresi içersinde defter noter tastiklerinin yapılmasından sorumludur.

d)Veznedar:Derneğin gelir gider defterlerinin tutulması banka hesaplarının takibi ive resmi idarelere verilecek hesaplardan sorumludur. Defterlerin muntazam tutulması makbuzların usule uygun tanzim ve saklanmasından sorumludur.

 

 

Madde24:

Yönetim Kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.Çağrının yapılması halinde Dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Madde 25 :

3. Derneğin iç denetimi ve denetleme kurulu

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için asil üyeler arasından üç asil ve üç yedek üyenin gizli oyla seçilmesi ile teşkil olunur.Denetlemeye katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine Genel kurulda yerine alınan üyelerden en çok oy alan üye alınarak keyfiyet bir kararla Yönetim Kuruluna bir yazıyla vazifeye çağırılmak suretiyle üyeye bildirilir.

Görevleri

a) Kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek göreve başlar.

b) Bu kurul denetleme görevini yasa ve dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

c)Yönetim Kurulunun çalışmalarını gelir gider masraflarını inceler tüzük ve mevzuat dışı göreceği hususlar hakkında yönetim kurulunu uyarır.

d) Denetlemeleri sonucu hazırladığı raporları genel kurula sunar.

e} Denetim görevini altı ayı geçmeyen sürelerle yapar ya kendiliğinden ya da yönetim kurulu veya asil üyelerin çağrısı üzerine toplanır.

 

Madde 26 :

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin soyadları,baba adları,doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Gelirler ve Giderler

Madde27 :

Derneğin gelirleri

Derneğin gelir kaynakları

ı-Üye aidatı

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil,konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Bağışlar ve yardımlar

4- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerin uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.

 

Madde 28 :

Yıllık aidat miktarı

Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı 20.000.000 TL'dir ve her genel kurulda bir sonraki yılın aidatı tespit edilir.

 

 

Madde 29

Yardım kabul edilmeyecekler

Dernek, siyasi partilerden,işçi veya işveren sendikalarından,mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardim kabul edemez ve adi geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

 

Madde 30

Defter ve kayıtlar

Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri usulüne uygun olarak tutar.

 

Madde 31

Gelir ve giderlerde usul

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır,giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi,özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa,dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak,bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği imzası bulunur.Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesı kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük Mülki Amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete,dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 

 

Madde 32

Ayni yardımların dağıtılış şekli

Ayni yardımlar Yönetim kurulunun tespit ettiği yardıma muhtaç kimselere imza mukabilinde veya yönetim kurulu üyelerinin imzalarını taşıyan umumi listelerle yapılır.

 

 

Madde 33

Tüzük değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurulun olağan veya olağanüstü yapacağı toplantısında yapılır.Tüzüğün 16. maddesine göre yapılacak olan bu toplantılarda dernek tüzüğündeki değişiklik teklifleri mevcudun en az 1/10'unun yazılı teklifi ile gündeme alınır.Tüzük üzerindeki değişikliklerle ilgili kararlar 34.maddede belirtilen şekil ile karar alınır. Tüzük değişikliği 2908 sayılı Dernekler kanunu hükümleri uyarınca ve süreleri içinde ilan ve yetkili makamlara bildirilir.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Fesih ve tasfiye

 

Madde 34

Derneğin feshi genel olarak Medeni kanun hükümlerine tabidir. Şu kadar ki Derneğin kendi kendine feshe karar verebilmesi için işbu tüzüğe göre toplanacak Genel Kurul üyelerinin 2/3 lüzumu şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanması halinde üyeler tüzüğün 17. maddesine göre ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilir. Fesihten sonra yönetim kurulu tarafından teşkil edilecek tasfiye heyeti Derneğin menkul ve gayri menkullerini hükümet murakabesi altında paraya tahvil erek,Yönetim Kurulunca kabul edilmiş borçlar varsa ödendikten sonra bakiyesi yine Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı Mehmetçik Vakfına verilir. Ancak derneğin borcu yoksa,bunların paraya çevrilmesine gerek yoktur.Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Çeşitli hükümler

 

Madde35 :

Dernek tüzüğünün hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler maddesi’nin hükümleri uygulanır.